Máy soi tiền HTP 888

Giá:Liên hệ

  • Modul máy : HTP 888
  • Chức năng: Soi tiền giả, tiền siêu giả, kiểm tra tiền giấy 
Danh mục: